Ascultă aici prezentarea audio: Viktor Frankl şi logoterapia
             

 

 


  
___________________________________________________________________________________________________________

Bun venitpe site-ul dedicat lui Viktor Frankl (1905-1997, M.D.) părintele celei de a treia şcoli vieneze de psihoterapie - Logoterapia.

"Daţi-mi voie să explic de ce am ales termenul de «logoterapie» ca nume pentru teoria mea. Logos este un cuvânt grecesc care înseamnă «sens». Logoterapia sau, aşa cum a fost numită de unii autori, «Cea de a treia şcoală vieneză de psihoterapie» se concentrează asupra sensului existenţei umane, şi pe căutarea acestui sens de către om. Conform logoterapiei, această strădanie a omului de a găsi sensul în viaţa sa este forţa motivatoare primă în om. De aceea vorbesc eu despre voinţa de sens, în contrast cu principiul plăcerii (sau, cum l-am mai putea numi, voinţa de plăcere) pe care psihanaliza freudiană se centrează, şi, totodată, în opoziţie faţă de voinţa de putere pe care se centrează psihologia adleriană (care foloseşte termenul de «luptă pentru superioritate»)." - Viktor E. Frankl, (Man’s search for meaning, pp. 119-120.)
Cartea a fost tradusă şi în limba română Omul în căutarea sensului vieţii, Ed. Meteor Press, 2009) - ...continuare

  
___________________________________________________________________________________________________________

Nu i-am putea oferi cititorului un mai scurt şi, totodată, mai cuprinzător răspuns decât cel oferit de Frankl unui medic american care, odată, în cabinetul său din Viena l-a întrebat dacă este psihanalist. Frankl îi spune că mai degrabă poate spune că este psihoterapeut. La întrebarea medicului – "şi cărei şcoli îi aparţineţi?", Frankl îi răspunde:
– Am propria mea teorie; se numeşte logoterapie.
– Aţi putea să-mi spuneţi într-o frază ce se înţelege prin logoterapie? m-a întrebat el. Sau care este deosebirea dintre psihanaliză şi logoterapie?
– Desigur, i-am spus, dar mai întâi aţi putea să-mi spuneţi dumneavoastră, într-o singură frază, care este esenţa psihanalizei?
Iată ce mi-a răspuns:
– În timpul psihanalizei, pacientul stă întins pe o canapea şi îţi istoriseşte lucruri care uneori sunt foarte neplăcute de mărturisit.
Imediat i-am întors-o, improvizând astfel:
– Iar în logoterapie, pacientul trebuie să stea în picioare şi să asculte lucruri care uneori sunt foarte neplăcute. Desigur, era o glumă, nu o versiune încapsulată a logoterapiei. ...continuare

  
___________________________________________________________________________________________________________

Dincolo de această amuzantă definiţie a logoterapiei se ascundea şi un miez de adevăr: în comparaţie cu psihanaliza, logoterapia este o metodă mult mai puţin retrospectivă şi introspectivă. Ea se focalizează mai degrabă asupra viitorului şi, implicit, a sensului pe care pacientul ar putea să îl dea viitorului său.

Fiindcă logoterapia este o formă de „psihoterapie centrată pe sens”, ea „rupe cercurile vicioase şi mecanismele de feed-back care joacă un rol atât de mare în dezvoltarea nevrozelor”.

Pacientul nevrotic este un om auto-centrat, un om excesiv preocupat de sine şi de trăirile lui morbide. Şi cu cât se preocupă mai mult de sine însuşi, cu atât menţine şi întăreşte patologia sufletească care îl chinuie. Fiindcă gândirea negativă şi emoţiile aplecate asupra lor înşile se amplifică continuu tocmai datorită atenţiei care li se acordă.

Extras din cartea SENSUL VIEŢII. Viaţa şi opera lui Viktor Frankl, Silvian Guranda, Editura RISOPRINT, 2010
_________________________________________________________________________________________________________________________________________


(c) 2010 - Viktor-Frankl.RO